Trabzon Havuz Kimyasalları - Sinada Pool Havuz Kimyasalları

Trabzon Havuz Kimyasalları

Trabzon Havuz Kimyasalları

Trabzon Havuz Kimyasalları

Trabzon havuz kimyasalları ile arzu ettiğiniz hijyenik havuzlara kavuşabilirsiniz. Genel anlamda kullanılan kimyasallar aşağıdadır.

  • PH Düşürücüler
  • Klor
  • Çöktürücüler
  • Yosun Önleyiciler
  • Parlatıcılar
  • Ayak Dezenfektanları
  • İyon Tutucular
  • Yüzey Temizleyiciler
  • Kış Bakım Kimyasalları

Havuzların temiz, bakımlı ve sağlıklı ortamlar olması insan sağlığı açısından çok önemlidir. Gerek sağlık koşulları anlamında gerekse de genel görünüş anlamında havuzun periyodik bakımı üzerinde durulması gereken bir husustur. Havuz kimyasalları kullanılarak havuz suyu, kullanılacak kıvama getirilebilir. Yukarıda sayılan havuz kimyasallarının hepsinin kullanım alanı ve kullanılma şekli farklıdır.

Havuz kimyasalları nasıl kullanılır, kullanırken nelere dikkat etmek gerekir? Aşağıda bu konu ile ilgili gerekli bilgi bulabilirsiniz. Fakat unutmamak gerekir ki; havuzun konumu, tipi, hava sıcaklığı gibi etkenler havuz kimyasallarının kullanım oranının değişmesine sebep olur. Havuz parametrelerinin ideal ölçülere getirilmesi sonrasında gerekli bakım yapılmalıdır.    

Havuz Kimyasallarının İşlevi

Havuz kimyasallarının her birinin kullanımı ve havuzda yaptığı işlem farklıdır. Bu kapsamda havuz kimyasallarının aşağıdaki özelliklerini baz almak gerekir.

Klor

Havuzların periyodik bakımı için kullanılan kimyasalların başında klor gelir. Söz konusu ürünler havuzun dezenfeksiyon işlemi için kullanılır. Suda bulunan mikrop, bakteri ve mantarın üremesi ve çoğalması engellenerek yok edilir. Söz konusu ürünler sıvı, toz ya da tablet şeklinde satılır. Her birinin etki gücü hemen hemen aynıdır.

Yosun Önleyici

Havuzun kullanım sıklığına bağlı olarak zamanla yosun oluşumu gözlemlenir. Yosun önleyici kimyasallar ile yosun oluşumunun önüne geçilebilir. Fakat önleme kimyasalları ile yosun yok olmaz. Söz konusu ürünler yosunu önlemeye yönelik bir tedbirdir. Ürünün teknik tarifnamesinde belirlenen ölçülerde havuza tatbik edilmesi gerekir. Haftalık olarak havuza uygulanması en doğru zaman periyodudur.

PH Dengeleyici

Trabzon havuz kimyasalları arasında temin edilebilecek ürünlerden biri de PH dengeleyicilerdir. Sıvı ya da toz halde satışı yapılan söz konusu ürünler havuz suyunun PH dengelemesini sağlar. PH dengeleyici kimyasallar sıvı ya da toz halde satılabilir. Havuzlarda olması gereken PH oranı 7,2 ila 7,6 arasında değişir. PH seviyesinin bu aralığın dışında olması bir kısım sağlıksız koşulların da oluşmasına neden olur. Bu nedenle sık sık havuzun PH ölçümü yapılmalıdır. Ölçüm maksadıyla hazırlanan kitler son derece sağlıklı sonuçlar verir. Ürünün üzerinde yazan talimatlar uygulanarak yukarıda belirtilen aralığı dışında PH ölçüm değerleri elde edildiğinde gerekli işlem yapılmalıdır. Havuzun suyu bazik bir ortam olmalıdır.   

Parlatıcı Kimyasallar

Trabzon havuz kimyasalları arasında sıklıkla tercih edilen ürünlerden biri de parlatıcılardır. Havuzun içinde gözle gözükmeyen ve suda uçuşan partiküller vardır. Parlatıcı kimyasallar söz konusu partiküllerin topak oluşturarak filtreye yönlenmesini sağlar. Bu sayede bu zararlı maddeler filtre tarafından rahatlıkla süzülür. Parlatıcılar polimerik yapıda olup son derece güçlü bileşenlerdir. 100 m³ havuz suyu için 0,5-2 kg arası parlatıcı uygulaması yapılabilir.

Çöktürücüler

Çöktürücüler havuz içinde bulunan ve askıda kalan partiküllerin topak oluşturarak dibe çökmesini sağlamakla görevlidir. Dibe çöken topaklar ya filtre tarafından süzülür ya da havuz süpürgeleri ile temizlenir. Havuz koşulları dikkate alınarak 100 m³ havuz suyuna 0,2 kg çöktürücü tatbiki yeterli olacaktır.

Ayak Dezenfektanı

Ayak dezenfektanı uygulaması ile havuz suyunda oluşabilecek mantar, bakteri ve mikrobun önüne geçilmesi sağlanır. Böylece havuz suyuna dışarıdan gelebilecek zararlı maddelerin önüne geçilerek temiz ve sağlıklı kalması sağlanır.

İyon Tutucular

Organik esaslarla hazırlanan iyon tutucular Trabzon havuz kimyasalları arasında güçlü ürünler arasındadır. Havuzun kullanımına bağlı olarak su içerisinde demir gibi ağır metaller oluşabilir. Söz konusu iyonlar havuzun kirlenmesine yol açtığı gibi sağlıksız durumların da oluşmasına sebep olur. İyon tutucu kimyasallar da bu iyonların yok edilmesi için kullanılır. Suyun sertliği ve ağır metal yoğunluğu dikkate alınarak kimyasalın kullanım oranı belirlenmelidir.

Yüzey ve Filtre Temizleyici Havuz Kimyasalları

Havuzda ve filtrelerinde zamanla kirlilik oluşur. Kullanılan asidik bileşen ile söz konusu kirlenmenin önüne geçilebilir. Havuzun ve filtrelerin kirlilik durumuna göre gerekli değerlendirme yapılarak söz konusu kimyasallar seyreltilerek kullanılır. Yüzeye uygulama yapılmasını müteakip kirlerin çıkma durumu değerlendirilerek bol su ile gerekli durulama işlemi yapılmalıdır.

Kış Bakım Kimyasalları

Havuzun yosunlaşması, kireçlenmesi gibi durumlarda havuzda çatlak ya da patlak oluşumu gözlemlenebilir. Bu tür oluşumlar havuzun sık kullanılmadığı kış aylarında buzlanma ve donma olaylarına sebep olur. Söz konusu kimyasallar 100 m³ su için 6 lt uygulanarak gerekli tedbir alınabilir. Uygulama yapıldıktan sonra havuzun sirkülasyon sistemi 3-4 saat civarında çalıştırılarak tam anlamıyla karışım sağlanmalıdır. İşlem 1-1,5 ayda bir tekrarlanmalıdır. İşlem klor takviyesi ile uygulandığında çok daha sağlıklı sonuçlar verilir.

Havuz Kimyasallarını Kullanmanın Önemi

Trabzon havuz kimyasalları içerisinde bulunan tüm bileşenler birbiri ile etkileşimli reaksiyon gösteren ürünlerdir. Bu sebeple havuz kimyasallarını kullanırken ürün özelliklerinin ve kullanma talimatının bilinmesi gerekir. Söz konusu ürünlerin uygulama işlemi ehil kişiler tarafından yapılmalıdır.

Günlük ve haftalık olarak havuz parametrelerinin ölçülüp değerlendirilmesi yapılmalıdır. Değerlendirme sonucuna göre gerekli ürünler alınarak uygun zaman diliminde tatbik edilmelidir. Havuz kimyasalları ile satılan ürünler arasında otomatik dozajlama üniteleri de vardır. Trabzon havuz kimyasalları söz konusu otomatik üniteler ile kullanılarak gerekli doz enjektesi otomatik olarak uygulanır. Siz de sitemizden tüm kimyasalları satın alarak tertemiz ve sağlıklı havuzlara kavuşabilirsiniz.

Bir cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlendi *